Taneční kroužek Dětmarovice

Základní škola Dětmarovice

Taneční kroužek probíhá jednou týdně na základní škole v době družinových hodin. Kroužek trvá vždy 45 minut čisté výuky. Lektorem kroužků jsou profesionální tanečníci v latinskoamerických tancích. V době výuky plně zodpovídají za každé dítě.

 

Děti, které chodí do družiny si lektor před kroužkem vždy vyzvedne a po skončení kroužku je vždy odvede zpět do družiny. Děti, které nechodí do družiny čekají vždy 10 minut před zahájením kroužku v prostorách, kde se kroužek uskuteční.

 

Na konci každého pololetí, organizujeme pro děti a rodiče v kulturním domě Družba v Karviné taneční akademii. Akademie je pro všechny školy kde kroužky probíhají. Děti se tak můžou ukázat rodičům a ostatním příslušníkům rodiny co se za pololetí naučili.

Hlavním zodpovědným lektorem za všechny kroužky je profesionální tanečník a mistr ČR Filip Swětík.

 

Děti, které se chtějí sportovnímu tanci věnovat více, můžou se zúčastnit kroužku a přípravky TK Marendi v jiných městech. Cena za pololetí po individuální domluvě. V případě zájmu nás kontaktujte.

 

Kontakt:

Filip Swětík

Telefon: +420 725 725 281, Email: tanec-krouzek@tkmarendi.cz

 

Výuka: Latinskoamerické a moderní tance + pohybová průprava, latina sólo, párový tanec, synchro dance

Den a čas kroužku: Čtvrtek - 13:00 - 13:45h.

Cena: 1200,- Kč/pololetí (4 měsíce + akademie).

Uhraďte na č. účtu: 43-7264350217/0100. Do pozn. uveďte 1. nebo 2. pololetí, jméno dítěte a název ZŠ.

I. pololetí: říjen - leden

II. pololetí: únor - květen

Možnosti přihlášení:

1) Odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku třídní učitelce, nebo na sekretariát školy

2) Vyplnit formulář na webových stránkách

3) Email: tanec-krouzek@tkmarendi.cz

 

Co na sebe: Kluci - tepláky, sportovní oblečení, cvičky, sportovní obuv

Holky: dětské šatičky, sportovní oblečení, cvičky, sportovní obuv

Termín akademie: 29. ledna 2019 - Kultuní Centrum Petrovice u Karviné 147 (vedle obecnícho uřadu). Sraz dětí od 16:00 - 16:30 hodin.

Lektor: Filip Swětík a Anna Kaczmarek

Kontakt: +420 725 725 281, +48 785 970 937


PŘIHLÁŠKA