klub taneczny marendi

Jesteśmy klubem tanecznym działającym w Ostrawie, Cieszynie i Kutnej Horze i okolicach. Klub taneczny koncentruje się na nauczaniu tańców latynoamerykańskich i standardowych dla dzieci i młodzieży, a także dla dorosłych i seniorów.

Wizje
Głównym celem jest edukacja nowych konkurencyjnych par tanecznych.
Dzieci będą się rozwijać od podstaw do najwyższego poziomu.
Będą mogli brać udział w konkursach tanecznych i zyskać cenny trening nie tylko w zakresie ruchu, ale także towarzyskiego. Dzieci uczą się koncentracji poprzez najlepsze sporty, są zdyscyplinowane i celowe.