baby dance TK MARENDI

 

Výuka tance pro děti ve věku 4-6 let.

Baby Dance probíhá jednou týdně. Lekce trvá vždy 40 minut čisté výuky.
Taneční lekci vedou profesionální tanečníci v latinskoamerických tancích. V době výuky plně zodpovídají za každé dítě.

 

Ukázkové hodiny:
20.9. 2021 a 4.10. 2021 v 15:30 hod.


Výuka: Latinskoamerické a standardní tance + pohybová průprava

Den a čas: Pondělí: 15:30 - 16:15

Možnosti přihlášení:

Email: tanec-krouzek@tkmarendi.cz
(Jméno a příjmení dítěte, věk, adresa, rodné číslo, kontakt na rodiče)

Cena: 1200,- Kč/ září-prosinec

Uhraďte na č. účtu: 43-7264350217/0100. Do pozn. uveďte jméno dítěte a text "Baby Dance".

 

Co na sebe:

Kluci - tepláky, sportovní oblečení, cvičky, sportovní obuv

 Holky - dětské šatičky, sportovní oblečení, cvičky, sportovní obuv

 

Kontakt: +420 725 725 281 (Filip Swětík)

                           +420 731 603 057 (Renata Swětíková)

 

POZOR!

Přihlášením do tanečního klubu nebo kroužku rodič/zákonný zástupce uděluje souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů svého dítěte.

Taky uděluje spolku Marendi z.s. souhlas, k použití těchto záznamů k propagaci firmy a to bez jakéhokoliv nároku na odměnu.