TANEČNÍ PŘÍPRAVKA TK MARENDI

 

Výchova nových dětských soutěžních tanečních párů a sólo děvčat.
Děti se od základu vypracují až na vrcholovou úroveň.

 

Získají tak cennou průpravu nejen pohybovou, ale také společenskou, vrcholovým sportem se naučí koncentrovat, jsou disciplinované a cílevědomé.

Děti taky mají možnost se zúčastnit tanečních soutěží jak v párovém tanci, tak i v sólo tancích pro děvčata.

 

O tanec mají velký zájem děvčata, náš taneční klub hledá i kluky, kteří by měli zájem o sportovní párové tancování. 

 

Taneční přípravka probíhá dvakrát týdně. Lekce trvá vždy 45 minut čisté výuky. 

Lekci vedou profesionální tanečníci v latinskoamerických tancích. V době výuky plně zodpovídají za každé dítě.


 

Ukázkové hodiny:
20.9. 2021 a 4.10. 2021 v 16:15 hod.


Výuka: Latinskoamerické a standardní tance + pohybová průprava

Den a čas přípravky: Pondělí: 16:15 - 17:00

                                   Středa: 16:15 - 17:00

Možnosti přihlášení:

Email: tanec-krouzek@tkmarendi.cz
(Jméno a příjmení dítěte, věk, adresa, rodné číslo, kontakt na rodiče)

Cena: 1800,- Kč/ září-prosinec

Uhraďte na č. účtu: 43-7264350217/0100. Do pozn. uveďte jméno dítěte a text "taneční přípravka TK Marendi".

 

Co na sebe:

Kluci - tepláky, sportovní oblečení, cvičky, sportovní obuv

 Holky - dětské šatičky, sportovní oblečení, cvičky, sportovní obuv

 

Kontakt: +420 725 725 281 (Filip Swětík)

                           +420 731 603 057 (Renata Swětíková)

 

POZOR!

Přihlášením do tanečního klubu nebo kroužku rodič/zákonný zástupce uděluje souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů svého dítěte.

Taky uděluje spolku Marendi z.s. souhlas, k použití těchto záznamů k propagaci firmy a to bez jakéhokoliv nároku na odměnu.