TANEČNÍ KROUŽKY

 

 

Taneční kroužek probíhá jednou týdně na základní škole v době družinových hodin. Kroužek trvá vždy 45 minut čisté výuky.
15 minut je určeno pro výzvednutí a odvedení dětí do družiny a také převlečení.
Výuku vedou profesionální tanečníci v latinskoamerických tancích. V době výuky plně zodpovídají za každé dítě.

 

Děti, které chodí do družiny si lektor před kroužkem vždy vyzvedne a po skončení kroužku je vždy odvede zpět do družiny.
Děti, které nechodí do družiny čekají vždy před zahájením kroužku v prostorách, kde se kroužek uskuteční.

 

Na konci školního roku organizujeme pro děti a rodiče Taneční Akademii. Akademie je pro všechny školy, kde kroužky probíhají.
Děti se tak můžou ukázat rodičům a ostatním příslušníkům rodiny co se za celý školní rok naučily.

 

Děti, které se chtějí sportovnímu tanci věnovat více, můžou se zúčastnit kroužku v jiném městě a přípravky TK Marendi v Českém Těšíně.

 

Hlavním  zodpovědným lektorem za všechny kroužky je profesionální tanečník a mistr ČR Filip Swětík.

 


Výuka: Latinskoamerické, standardní a moderní tance + pohybová průprava

Den a čas kroužku: Úterý: 14:00 - 15:00h.


Cena:
 1500,- Kč/pololetí

Uhraďte na č. účtu: 43-7264350217/0100. Do pozn. uveďte 1. nebo 2. pololetí, jméno dítěte a název ZŠ.

I. pololetí: říjen - leden  (platba do 31.10. 2023, v případě pozdní platby - přirážka 200,-Kč)

II. pololetí: únor - květen (platba do 28.2. 2024, v případě pozdní platby - přirážka 200,-Kč)


Možnosti přihlášení:

1) Odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku třídní učitelce, nebo na sekretariát školy

2) Vyplnit formulář na webových stránkách

3) Email: tanec-krouzek@tkmarendi.cz
(Jméno a příjmení dítěte, věk, adresa, rodné číslo, kontakt na rodiče)

 

Co na sebe: 

Kluci - tepláky, sportovní oblečení, cvičky, sportovní obuv

Holky - dětské šatičky, sportovní oblečení, cvičky, sportovní obuv

Termín akademie: bude upřesněno

Lektor: Filip Swětík / Anna Swětíková

Kontakt: +420 725 725 281

 

 

 

POZOR!

Přihlášením do tanečního klubu nebo kroužku rodič/zákonný zástupce uděluje souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů svého dítěte.

Taky uděluje spolku Marendi z.s. souhlas, k použití těchto záznamů k propagaci firmy a to bez jakéhokoliv nároku na odměnu.