TANEČNÍ KROUŽKY

      

 

Taneční kroužek probíhá jednou týdně na základní škole v době družinových hodin. Kroužek trvá vždy 45 minut čisté výuky. Lektorem kroužků jsou profesionální tanečníci v latinskoamerických tancích. V době výuky plně zodpovídají za každé dítě.

 

Děti, které chodí do družiny si lektor před kroužkem vždy vyzvedne a po skončení kroužku je vždy odvede zpět do družiny. Děti, které nechodí do družiny čekají vždy 10 minut před zahájením kroužku v prostorách, kde se kroužek uskuteční.

 

Na konci každého pololetí, organizujeme pro děti a rodiče Taneční Akademii. Akademie je pro všechny školy, kde kroužky probíhají. Děti se tak můžou ukázat rodičům a ostatním příslušníkům rodiny co se za pololetí naučily.


Děti, které se chtějí sportovnímu tanci věnovat více, můžou se zúčastnit kroužku a přípravky TK Marendi v jiných městech. Cena za pololetí po individuální domluvě. V případě zájmu nás kontaktujte.


Hlavním  zodpovědným lektorem za všechny kroužky je profesionální tanečník a mistr ČR Filip Swětík. Výuka: Latinskoamerické, standardní a moderní tance + pohybová průprava

Den a čas kroužku: Pondělí: 14:00 - 14:45h.

Cena: 1300,- Kč/pololetí (4 měsíce + akademie).

Uhraďte na č. účtu: 43-7264350217/0100. Do pozn. uveďte 1. nebo 2. pololetí, jméno dítěte a název ZŠ.

I. pololetí: říjen - leden  (platba do 31.10. 2019, v případě pozdní platby - přirážka 200,-Kč)

II. pololetí: únor - květen (platba do 28.2. 2020, v případě pozdní platby - přirážka 200,-Kč)

Možnosti přihlášení:

1) Odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku třídní učitelce, nebo na sekretariát školy

2) Vyplnit formulář na webových stránkách

3) Email: tanec-krouzek@tkmarendi.cz

 

Co na sebe: 

Kluci - tepláky, sportovní oblečení, cvičky, sportovní obuv

Holky - dětské šatičky, sportovní oblečení, cvičky, sportovní obuv

Termín akademie: bude upřesněno

Lektor: Anna Kaczmarek

Kontakt: +48 785 970 937

 

 

POZOR!

Přihlášením do tanečního klubu nebo kroužku rodič/zákonný zástupce uděluje souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů svého dítěte.

Taky uděluje spolku Marendi z.s. souhlas, k použití těchto záznamů k propagaci firmy a to bez jakéhokoliv nároku na odměnu.